ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE I VRATA

Ultrazvuk štitne žlezde sa kolor doplerom je pouzdana i bezbolna dijagnostička metoda, a u slučaju potrebe pregled se može ponavljati bez ikakvog rizika od oštećenja tkiva i ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.

Ultrazvukom se dijagnostikuju sve promene u veličini, strukturi (građi) i vaskulariyaciji štitne žlezde. Ukoliko se otkriju neke promene na štitnoj žlezdi, pacijent se upućuje na pregled kod endokrinologa koji procenjuje potrebu dalje dijagnostike (laboratorijske analize, scintigrafija...).

Ultrazvuk vrata, pored pregleda štitne žlezde, obuhvata i pregled paraštitastih žlezda (što je posebno korisno kod pacijenata sa kamenom u bubregu, kod pacijenata na hemodijalizi), submandibularnih i parotidnih pljuvačnih žlezda, prisustvo limfnih čvorova, tumora različitog porekla...

Neizostavan deo ultrazvučnog pregleda vrata je i pregled krvnih sudova vrata, njihova morfologija, prisustvo plakova, stenoza... Ultrazvuk štitne žlezde

  1. pregled u ordinaciji 2 500 din 
  2. pregled na terenu    5 900 din
PROMOTIVNO
GRATIS ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE

Za više informacija posetite:
www.ultrazvucnipregledi.com