RATE

ULTRAZVUK KOD DECE (BEBA)

Objavljeno: 8.1.2019. 10:50


Ultrazvučni pregledi dece


Ultrazvuk abdomena i male karlice
- ultrazvučni pregled u ordinaciji 3 900 din
- ultrazvučni pregled na terenu 12 500 din


Ultrazvuk štitne žlezde sa kolor doplerom i mekih tkiva vrata
- ultrazvučni pregled u ordinaciji 3 900 din
- ultrazvučni pregled na terenu 12 500 din


Ultrazvuk CNS-a kod dece
- ultrazvučni pregled u ordinaciji 3 900 din
- ultrazvučni pregled na terenu 12 500 din


Ultrazvuk kukova kod dece
- ultrazvučni pregled u ordinaciji 3 900 din
- klinički pregled ortopeda (po potrebi) 3 900 din
- ultrazvučni i klinički pregled ortopeda u ordinaciji 5 500 din
- ultrazvučni pregled na terenu 12 500 din
- klinički pregled ortopeda na terenu 12 500 din


Paket skrining - preventivnih pregleda za bebe koji obuhvata
Ultrazvuk kukova
Ultrazvuk CNS-a (mozga)
Urološki ultrazvuk

- pregledi u ordinaciji 6 900 din
- pregledi na terenu 12 000din


Ultrazvuk je metoda koja vizualizacijom kako koštanih tkiva, tako i hrskavičavih, omogućava rano otkrivanje razvojnog poremećaja kuka. Ultrazvučna klasifikacija zgloba kuka se zasniva na kombinaciji proučavanja oblika(morfoloških) i merenja oblika(morfometrijskih) kriterijuma, kao i životnog doba deteta.
Primarni skrining podrazumeva pregled  u prvom mesecu života. Sekundarni pregled obuhvata odojčad koja nisu pregledana primarnim, i to u drugom mesecu života. Sledeće ultrazvučne kontrole kukova zavise od prethodnih nalaza, i obično se ponavljaju jedan do dva puta u uzrastu do šest meseci.

RATE