RATE

ULTRAZVUČNI PREGLED KILA

Objavljeno: 8.1.2019. 10:48

Ultrazvučni pregled kila


- ultrazvuk kila(hernija) preponske regije, pregled u ordinaciji 3 900 din

- ultrazvuk kila(hernija) prednjeg trbušnog zida, pregled u ordinaciji 3 900 din

- ultrazvuk kila(hernija) preponske regije i prednjeg trbušnog zida, pregled u ordinaciji 4 900 din
- pregled na terenu

  12 500 din uži centar, 13 500 din širi centar, 14 500 din periferija
- ultrazvučni pregled kila uz konsultaciju hirurga 7 000 din


                             
         Primarijus dr Vladimir Cijan

         specijalista opšte hirurgije

šef odseka za hirurgiju prednjeg trbušnog zida  Hirurške Klinike „Nikola Spasić“ KBC „Zvezdara“, Beograd
Osnivač  Centra za preponske hernije „ Hernija Servis „ Hirurške Klinike „Nikola Spasić“ KBC „Zvezdara“, Beograd
Podpredsednik Udruženja Herniologa Srbije
Član Evropskog Herniološkog Društva (European Hernia Society ) od 2007.god

- Autor ili koautor preko 40 radova, naročito iz oblasti herniologije i opšte hirurgije, koji su saopšteni i publikovani u časopisima i na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
- Učesnik preko 30 međunarodnih i domaćih simpozijuma iz oblasti hirurgije kila i hirurgije prednjeg trbušnog zida.
- Izlagani radovi na Internacionalnim kongresima European Hernia Society :
27. Kongres Torino 2005; 29. Kongres Atina 2007; 30. Kongres Sevilja 2008; 4th Joint Hernia Meeting, World Hernia Congress, Berlin 2009; 32. Kongres Istanbul 2010; 33. Kongres Gent 2011; 5th Annual EHS/AHS Joint Hernia Congress 2012 World Hernia Congress, New York 2012; 34. Kongres Gdanjsk 2013; 35. Kongres Edinburg 2014.;Šta je kila (hernija, bruh)? 

Kila (hernija, bruh) je jedno od najčešćih hirurških oboljenja.

Kila (hernija, bruh) je prodor preperitonealnog masnog tkiva ili peritoneuma(trbušne maramice) sa organima trbuha ili bez njih kroz urođeno ili stečeno oslabljeno mesto na trbušnom zidu(spoljašnje hernije) ili u samoj trbušnoj duplji(tzv.unutrašnje hernije).

Simptomi ne zavise toliko od lokalizacije kile koliko od toga da li je kila komplikovana ili nije. Tegobe nastaju usled poremećaja funkcije organa koji se nalaze u kili, kao i od poremećaja funkcije trbušnog zida, čija je snaga postojanjem kile smanjena. Nekad bolesnik nema nikakvih smetnji, a nekad postoji slab bol u predelu kile ili na nekom udaljenijem mestu u trbuhu. Može se videti i pipati bezbolna tumefakcija na mestu kile, nekad sa promenjenom kožom.

Najčešće komplikacije kila su akutno zapaljenje, stvaranje priraslica ili uklještenje.

Koji su uzroci nastajanja kila?
Za nastanak kila neophodno je postojanje defekta u mišićno-aponeurotičnim i fascijalnim strukturama trbušnog zida. Pored toga treba da postoji izvesna predispozicija, važni su pol, konstitucija, naslednost, doba starosti, gojaznost, dugotrajno nošenje tereta, prethodne operacije, višestruke trudnoće.

Kada raditi ultrazvučni pregled?
Dijagnoza kila se u najvećem broju slučajeva postavlja kliničkim pregledom. Često je neophodno uraditi ultrazvučni pregled radi:

definitivne dijagnoze
diferencijacije kile od drugih promena kao što su tumori u potkožnom tkivu, kod preponskih kila-uvećani limfni čvorovi, apscesi, aneurizme krvnih sudova, genetske anomalije(nespušteni testis)....
Priprema za pregled nije potrebna.

Najčešće kile su:
Ingvinana kila: kilni otvor je na mestu gde kod muškarca prolazi semena vrpca, a kod žena ligamenti materice. Ovo je najčešća kila, i češća je kod muškaraca nego kod žena. Ingvinoskrotalna kila je ona koja je dospela u skrotum.

Femoralna kila: kilni otvor je na mestu gde krvni sudovi iz trbuha prelaze u nogu. Češća je kod žena.
Pupčana kila, obično nastaje kod gojaznih, u trudnoći..

Kile središnje linije, najčešće od grudne kosti do pupka, reč je o slabosti središnje linije tj.spoja trbušnih mišića leve i desne strane.

Incizionalna kila ili kila u ožiljku, nastaje nakon operacije trbuha kada trbušni mišići i njihove ovojnice ne srastu dovoljno čvrsto.

Parastomalne kile, nastaju pored stoma(kolostome, ileostome itd).Za više informacija posetite:
www.ultrazvucnipregledi.com

RATE