RATE

POSLOVANJE

Firma RATEX COMERCE d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač Ranković Borislav posluje od '99 god.

Osnovni oblik organizovanja, osnovna delatnost je proizvodnja i trgovina.

U okviru firme posedujemo potrebne mašine za kvalitetno obavljanje posla.

Direkcija i pogon firme nalazi se u Beogradu, Ulica Vitanovačka br. 53b (ulaz iz Lijačke).

Rastući problem u našem okruženju predstavlja otpad koji do sada nije tretiran na pravi način.

RATE