RATE

CARDIO FLEX BAND

CARDIO FLEX BAND je nov program koji vam omogućava vežbanje srednjeg intenziteta. Osnovu programa čine rastegljive trake / creva za vežbanje koje se koriste za jačanje mišića, povećanje snage, pokretljivosti i fleksibilnosti našeg tela. Dostupne su u nekoliko različitih boja, pri čemu svaka boja predstavlja različiti otpor, koji se progresivno povećava u skladu sa napredovanjem vežbača. Odabir boja vrši se u skladu sa potencijalima osobe koja trenira kao i rezultatima koje vežbač želi da ostvari. Elasične trake se mogu koristiti u rehabilitaciji, ali i u profesionalnom sportu za povećanje funkcionalnih sposobnosti atleta.

Program traje 60 minuta i trenutno ga možete vežbati četvrtkom od 19.30-20.30, Francuska 26.

RATE