RATE

REPRODUKCIJA

Reprodukcija svakako predstavlja jednu od najlepših i najkompleksnijih  oblasti  veterinarske prakse. Da bismo doprineli rađanju zdravih mladunaca i očuvali zdravlje majki istih,  u našoj ambulanti nudimo sledeće usluge:

  • izrada hormonskih profila
  • vaginalna citologija
  • veštačko osemenjavanje
  • spermogram
  • praćenje trudnoće.

RATE