RATE

O nama

Objavljeno: 26.10.2020. 20:00

O nama

Veterinarska ambulanta PET LAND je otvorena 2008. godine. Zamišljena je kao specijalizovana ambulanta u kojoj je moguće ostvariti zatvoreni krug dijagnostike, tako da se potreba za spoljašnjom saradnjom svede na minimum, osim kada to priroda problema zahteva, a sve u cilju brze i delotvorne pomoći vašem ljubimcu, pri čemu vodimo računa o vašim potrebama, vremenu i mogućnostima.Ana Alba, dr vet. med.

Rodjena je 1987. godine u Beogradu. Fakultet veterinarske medicien je završila u Beogradu 2013. godine. Od tada je stažirala u veterinarskoj ambulanti Delić u Beogradu do 2015. godine gde je stekla praksu iz hirurgije, dermatologije, interne veterine, stomatologije…

U veterinarskoj ambulanti Pet Land radi od 2015. godine.

Zainteresovana je za mnoge oblasti veterine, a posebno za dermatologiju malih životinja za koju se usavršava kod profesora Nikole Popovića na veterinarskom fakultetu.Nikola Ilić, dr vet. med.

Rođen u Jagodini 1975. godine. Osnovne studije završio na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Pripravnički staž obavio u veterinarskoj ambulanti ROT, Beograd, gde je i tokom studiranja sticao praksu iz oblasti hirurgije, ortopedije, oftalmologije, anesteziologije.
Tokom 2001. godine praksu iz oblasti hirurgije i ortopedije sticao na Veterinarskoj klinici Dirrenklink u Antwerpenu, Belgija.

Znanje stalno unapređuje učestvovanjem na seminarima i kongresima na kojima predaju vodeći stručnjaci iz pojedinih oblasti.

Oblasti posebnog interesovanja su hirurgija, ortopedija, kardiologija, anesteziologija i porodiljstvo.

RATE