RATE

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Laboratorijska ispitivanja su izuzetno važna za postavljanje tačne dijagnoze. Neka od ispitivanja koja se mogu izvršiti su:

  • Pregled krvi – kompletna krvna slika, biohemija, hormoni, lekovi, serologija, krvni razmaz
  • Pregled urina – urinokultura, sediment
  • Pregled fecesa – koprokultura i koprološki pregled
  • Pregled punktata, briseva, skarifikata, dlake...
  • Citološki pregledi
  • Patohistološki pregledi
  • Alergijski testovi.

RATE