RATE

DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Na osnovu razgovora sa vlasnikom, koji uključuje opšte informacije, informacije o prethodnim bolestima, navikama i ponašanju ljubimca, i na osnovu pregleda, primenjujemo odgovarajuću terapiju ili, ako je potrebno, dalja dijagnostička ispitivanja.

RATE