OCIJENI

STUDIJE

Akademija Lepih Umetnosti je prvi privatni fakultet umetnosti u SRJ odnosno Srbiji. Osnovan je 28. maja 1997. godine i posluje na osnovu rešenja Ministarstva prosvete Srbije br. 022-05-15/96-04; 022-05-181/97-04; 022-05-108/98-04 i 612-00-278/2001-04. Sedište fakulteta je na adresi: Beograd, ulica Takovska 49a. Radne prostorije nalaze se na dve lokacije u zavisnosti od vrste studija : Takovska 49a i Makedonska 21.

Do decembra 2010. godine na ALU su diplomirala 934 studenta. Diplome fakulteta su priznate u zemlji i inostranstvu.

Za izvođenje nastave fakultet poseduje sopstveni kadar za više od 90% nastavnih predmeta, a za preostali deo angažuje gostujuće nastavnike. Sve osnovne studije traju 8 (osam) semestara.

OCIJENI