OCIJENI

DIZAJN

Studijski program za dizajn beogradske Akademije Lepih Umetnosti nametnuo se kao liderska ustanova u konkurenciji svih institucija u regionu. Stalnom uvećanju rejtinga doprinose brojni uspešni diplomci koji zavidne rezultate postižu kako u zemlji tako i u inostranstvu. Potvrda kvaliteta je i visoka stručnosti nastavnog kadra koji efikasno pokriva najširi dijapazon savremenih vidova primenjenog stvaralaštva. Na ovaj program se upisuje u proseku tridesetpet studenata po godini sa kojima radi trideset nastavnika i saradnika, što predstavlja idealnu proporciju kada je reč o stepenu posvećene pažnje svakom studentu ponaosob.

Akademija Lepih Umetnosti i njen studijski program za Dizajn imaju za cilj povezivanje sa međunarodnom univerzitetskom i istraživačkom mrežom sa namerom da razvijamo i još više obogatimo nivo domaćeg znanja na polju istraživačkog i pedagoškog rada u ovoj oblasti. Nastavu vode profesori lideri svojih oblasti sa velikim pedagoškim iskustvom. Predmeti su organizovani u vidu seminara u zajedničkom ateljeu, u okviru kojih zajedno rade studenti različitih godina studija i nastavnici sa raznih odseka ALU, čime se postiže maksimalni stepen organizovane interaktivnosti.

OCIJENI