RATE

Rei ki

     Reiki (rei-život i ki-energija) je davanje životne energije od strane obučenog terapeuta. U pitanju je stara tibetanska veština, jedina alternativna veština koju je priznala zvanična medicina.

RATE