RATE

Fizikalna terapija

     Fizikalna terapija je primena fizičkih agensa u svrhu lečenja obolelih ili povređenih osoba. Fizički agensi se, takođe, mogu primenjivati kod zdravih ljudi u kozmetičke svrhe, radi povećanja otpornosti organizma, sprečavanju posledica duge neaktivnosti. Ovi agensi imaju biološko dejstvo na organizam, a to podrazumeva niz promena na ćelijama i tkivima. Rezultat je:
          * Promena regionalnog krvotoka
          * Promena tonusa mišića
          * Smanjenje zapaljenskih reakcija
          * Smanjenje bola i otoka
          * Regulisanje metaboličkih procesa
          * Stimulacija oksidoredukcionih procesa u tkivima


Fizikalne procedure koje primenjujemo su:

      - Elektroterapija: galvanska struja, elektroforeza, dijadinamičke struje, TENS, interferentne struje, trebertove struje, elektrorimulacija mišića

      - Laseroterapija

      - Magnetoterapija

      - Sonoterapija (ultrazvuk)

      - KriomasažaIndikacije za primenu fizikalnih procedura:

       - Degenerativni reumatuzam - spondiloza, gonartroza, koksartroza

       - Vanzglobni reumatizam - tendopatija, tendinitis, tendovaginitis,

       - Zapaljenski reumatizam - reumatoidni artritis, poliartritis, Politerevljeva bolest, ankilozirajući spondilitis

       - Neurološka oboljenja - neuralgije, neuritisi, oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema

       - Stanja posle povreda - istegnuća, uganuća, iščašenja, prelomi kostiju, rupture mišića

       - Oboljenja periferne cirkulacije
 

RATE