Pravne napomene, uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja ove web stranice

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Moj Grad d.o.o., Strahinjića Bana, Beograd (dalje: MojGrad) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu MojGrad-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ovih web stranica te prihvata da koristi sadržaj ovih web stranica isključivo za vlastitu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

MojGrad se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane korisnika MojGrad portala. MojGrad nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopše te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

MojGrad se obvezuje da poštuje anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. MojGrad može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi MojGrad. MojGrad će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga MojGrad na zadovoljstvo korisnika. MojGrad se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

MojGrad zadržava pravo izmene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizišle iz takvih promena.

Putem MojGrad portala i Internet prodavnice u sklopu, Partneri mogu nuditi različite usluge i proizvode.

MojGrad nije vlasnik, niti se nalazi u posedu usluge i/ili proizvoda koje nudi putem svojih stranica pa stoga ne može ni biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke usluga i/ili proizvoda ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja istih.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti usluga i/ili proizvoda koje Partneri pružaju, odgovoran je isključivo Partner koji ih pruža.

Osim samih usluga i/ili proizvoda, Partneri mogu nuditi i Kupone za svoje usluge i/ili proizvode. Neki kuponi mogu biti naplatni pa će se od Vas tražiti da ih platite bankovnom karticom prilikom preuzimanja.

Vlasnik i izdavač Kupona je Partner. Kao vlasnik i izdavač Kupona, Partner, odnosno restoran ili trgovac su u potpunosti odgovorni za sve povrede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika, uzrokovane u celosti, ili u bilo kojem delu, radom restorana ili trgovca, kao i za bilo koju naknadu zbog nezatražene vrednosti neiskorišćenog Kupona.

Ni MojGrad niti Partner nisu odgovorni za izgubljen ili ukradeni Kupon.

Reprodukcija, prodaja ili trgovina Kuponima je zabranjena, osim ako to nije izričito navedeno u pojedinoj ponudi.

 Uslovi oglašavanja

 Uslovi izrade web sajtova