Kontakt


Portal MojGrad.rs
Moj grad d.o.o.
Strahinića bana 57a
11000 Beograd

Ukoliko želite da se uključite u popis / oglasite, kliknite ovde.
Pitanja nam možete postaviti i na e-mail: mojgrad@mojgrad.rs
Na sva pitanja naši zaposleni će Vam što je pre moguće odgovoriti.