ANALIZE

Analize

U okviru INEP-a nalazi se Laboratorija za medicinsku biohemiju, mikrobiologiju sa parazitologijom i imunodijagnostiku u kojoj se vrše sledeća laboratorijska ispitivanja uzoraka biološkog materijala:

određivanje hormona,
tumorskih markera,
imunoglobulina,
autoantitela, antitela na parazite,
biohemijske i
hematološke analize,
analiza urina,
spermogram, spermocitogram i
mikrobiološke analize.


Cenovnik možete pogledati na našem sajtu: http://www.inep.co.rs