Poslovni engleski jezik

U današnje vreme gotovo je nemoguće zakoračiti u svet poslovanja bez engleskog jezika. Upravo iz tog razloga sve više ljudi oseća potrebu da svoje znanje ovog jezika profesionalno oblikuje u smeru obogaćivanja jezičkog sadržaja izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu.

Ako Vam je potreban kurs engleskog jezika koji je zaista fokusiran na specifične potrebe poslovanja, odlučite se za specijalizovani kurs - Business English. Ovi kursevi poslovnog engleskog jezika su intenzivni, dinamični, praktični i zasnovani na konverzaciji.

Oblast  poslovanja je raznovrsna i široka, ali je podjednako važno osposobiti se za elementarnu komunikaciju u svakoj od njih. Za početak, važno je znati kako komunicirati na engleskom jeziku na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima, pismenim ili telefonskim putem. Polaznik se osposobljava da koristi vokabular i termine shodno situacijama u  kojima se nalazi i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija. Pored proširenja vokabulara i poboljšanja na polju jezičkog izražavanja pojedinca veoma je važno raditi i na komunikativnoj kompetenciji polaznika u različitim situacijama i oblastima poslovnog sveta.

Predavači Centra EQUILIBRIO su veoma iskusni i jasno im je da nisu sve oblasti poslovanja iste. Zato su naši kursevi dovoljno fleksibilni kako bi se posvetili potrebama svih polaznika. Koji god da je Vaš nivo znanja ili predhodnog jezičkog iskustva, naš cilj je uvek isti: da ono što ste naučili, odmah i sa efikasnošću upotrebite u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Tokom leta 2012. godine, Centar EQUILIBRIO odobrava promo cene za specijalizovani kurs Business English - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK.

Opšte informacije:

- specijalizovani kurs engleskog jezika neophodnog u poslovnom okruženju
- trajanje kursa je 9 nedelja
- početak nastave – OKTOBAR 2012. godine
- tempo rada je dva puta nedeljno po 75 min.
- ukupni nastavni fond je 30 školskih časova
- termini su poslepodnevni i večernji

Regularna cena kursa je 179 eur. Promo cena JESEN 2012 iznosi 99 eura (na 2 rate).

Cena obuhvata:

- upis na specijalizovani kurs Business English
- polaganje ulaznih testova radi preciznog utvrđivanja predhodnog nivoa znanja
- pohađanje specijalizovanog Business English kursa
- redovne konsultacije sa profesorima- mentorima
- osiguranje polaznika tokom trajanja kursa
- polaganje završnog pismenog i usmenog ispita
- izdavanje zvaničnog sertifikata Centra EQUILIBRIO