OŠ SVETOZAR MARKOVIĆ TOZA

Janka Čmelika 89, 21000 NOVI SAD